300 – Cosmo Dining Room

Exemple de propozitii cu cuvinte polisemantice

Exemple de propozitii cu cuvinte polisemantice

Posted on

Sala (Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988), importanţa Lista este apreciată după trei criterii: frecvenţa, le de derivare (Cuvântul DIN vocabularul reprezentativ trebuie să aibă ninimum trei Derivate) şi bogăţia semantică ( Cuvântul DIN vocabularul reprezentativ trebuie să aibă Cinci sensuri, Care să nu fie regionale, dialectale sau învechite). DIN greacă ὄμοιος (homoios) “la fel, asemenea, de aceeași natură” și ὄνομα (Onoma) “nume”) 1. Cuvânt Care se aseamănă parțial ca formă cu altul DIN ponctul de vedere al formei sau al sunetelor, Dar se deosebește ca sens de acesta. Limbile sunt bogate și aceeași noțiune poate fi numită, în principiu, în mai multe feluri. CEA mai cuprinzătoare clasificare delimitează cuvintele Pline, dénominatif (substantif, adjectif, verbe, adverbe) care denumesc obiecte fizice, fenomene, Activităţi, însuşiri etc. DIN ponctul de vedere al relaţiilor semantice, ne vom opri, în cursurile următoare, asupra omonimiei, sinonimiei, antonimiei, polisemiei, paronimiei. Graur FAC ca Lista fondului principal lexicale să conţină Sub 1. Aceste cuvinte au diferite origini: latineşti – OM, bărbat, femeie, Cap, gură, ochi, a vedea, a Auzi, grâu, Floare, iarbă, POM, Foc, apă, pământ, Lună, soare, STEA etc. Construcție sintactică în Care cuvintele se acordă după asociații logice și nu după regulile gramaticale obișnuite; p. datorită confuziilor la care poate da naştere, ominimia a fost considerată un accident supărător, o piedică în aux de comunicare a ideilor. Daca admitem că verbul a căra Provine DIN car +-a, atunci Familia se îmbogăţeşte nu doar cu acest Verb, ci şi cu Alte Derivate: cărat, cărătură, cărăuş, cărăuşie etc.

Un cuvânt împrumutat sau moştenit poate coïncident cu un altul format în Limba română, TOC 3 (Onomatopee) şi TOC 1 şi 2 prezentate mai sus. Caute Informații PE Internet despre cum se scrie tipul respectiv de Text (puteți să căutați MODELE, site-URI de specialitate, să vă întrebați Profesorul și colegii, etc. Sub aspectul Conţinutului sémantique, se poate porni de la definirea valorii dénotatif a lui lapte prin Patru caracteristici: “lichid” + “produs Natural” + “de culoare Albă” + “comestibil”. Unele cuvinte sunt polisemantice în anumite contexte și omonime în altele. Numele tatălui. Broaștele ar trebui schimbate. Holonymy (en grec Holon = entier et onoma = nom) est une relation sémantique. Le mot «bras» est un méronyme du mot «corps». Nume purtat de membrii aceleiași familii și transmission de la părinți la copii; nume de Familie.

Texte: O afirmație sau un set de afirmații orale sau scrise. Cuvânt este un holonim al scrisorii. Acest procédé se mai numeşte şi evoluţie divergentă a sensurilor unui cuvânt polisemantic. Cuvintele Care îndeplinesc toate cele trei criterii propuse de M. Britanique este un hiponim pentru European. Astfel “einsteiniu” este un eponim pentru Albert Einstein. Omonimia sintactică priveşte structurile sintactice cu organizare şi componenţă identice care pot fi interprétate diferit DIN ponctul de vedere al înţelesului. Astfel, alături de cuvinte cu uz général, se conturează submulţimi submorphémique specifice unor profesiuni, CEEA CE se numeşte Lexic specializat sau, în mod concret, terminologii: terminologia medicală, terminologia ştiinţelor exacte, termi-nologia lingvisticii Etc.